2 ปีจบตรีที่สิงคโปร์ มีจริง!

เรียนต่อสิงคโปร์ JCU Singapore

2 ปีจบตรีที่สิงคโปร์…มีจริง! ก้าวหน้า ก้าวไกล ก้าวไว กับการเรียนต่อสิงคโปร์

Im Education พาไปคุยกับน้องบิ๊ก นักเรียนปริญญาตรีสิงคโปร์ สาขาจิตวิทยา Bachelor of Art (Psychological Studies), James Cook University หรือ JCU (มหาวิทยาลัยรัฐบาลออสเตรเลีย) แคมปัสสิงคโปร์

🤟🏻 น้องบิ๊ก Lilita Pruksanusak แชร์ประสบการณ์การเรียนที่สิงคโปร์ ที่มีทัศนคติ จริงจัง เต็มที่ ทั้งเรื่องเล่น เรื่องเพื่อน และเรื่องเรียนในสิงคโปร์

โดยหลักสูตรปริญญาตรีสิงคโปร์ที่บิ๊กเลือกเรียนนั้น เป็นหลักสูตรริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลของออสเตรเลีย แต่ที่ JCU Singapore สามารถเรียนจบปริญญาตรีเพียงใช้เวลาแค่ 2 ปี เพราะเรียนตรีที่ JCU สิงคโปร์นี้แบ่งการเรียนเป็นระบบไตรภาค หรือเรียน 3 เทอมต่อปีนั้นเอง ซึ่งถ้าเรียนหลักสูตรเดียวกันนี้ที่ออสเตรเลีย จะต้องใช้เวลาถึง 3 ปีจึงจะจบ เพราะที่ออสเตรเลียแบ่งภาคเรียนการศึกษาเป็น 2 เทอมต่อปีนั่นเอง

ระหว่างเรียนที่สิงคโปร์ สามารถเลือกไปเรียนที่แคมปัสออสเตรเลียได้ 2 เทอม เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้น ถือว่าเป็นโอกาสของน้องๆ นักเรียนที่สามารถเรียนปริญญาตรีในสองประเทศได้ในคราวเดียวกัน

โดยหลักสูตรปริญญาตรีที่สิงคโปร์ สาขาจิตวิทยานี้จะประกอบไปด้วย

Subject Requirement

นักศึกษาจะต้องเรียน 24 วิชา 72 หน่วยกิต โดยมี Options ตามตารางนี้
Study Program
BA Course Structure
Core Subjects (Level 1)

 • Time, Truth, and the Human Condition
 • Our Space: Networks, Narrative and the Making of Place
Core Subject (Level 3): Arts Edge
Options: Select 6 Arts and Social Sciences subjects of Level 1, 2 or 3
+ Anthropology: Cultural Diversity in Global Perspective
+ Select 2 level 3 Arts and Social Science subjects
+ Select the Psychology Studies major (8 subjects)
+ Select 4 any undergraduate subjects
Psychology Studies Major
Core

 • Exploring Psychology from Brain to Practice
 • Exploring Psychology from Perception to Reality
+ Select 3 level 2 subjects from List 1:
List 1

 • Intercultural Psychology & Cross Cultural Communication
 • Psychological Neuroscience
 • Introduction to Research Methods and Data Analysis
 • Connecting Social, Psychological and Physical Health
 • Through the Looking Glass: Development across the Lifespan
 • Experimental Investigation and Analysis of Behaviour
 • The World Around Us: Environmental Psychology
 • Intersections of Psychology and Law: Forensic Psychology
 • Learning Processes, Behaviour and Performance
 • Memory and Cognition
+ Select 3 level 3 subjects from List 2:
List 2

 • Psychological Research Methods and Interpretation
 • Social Psychology in Everyday Life
 • Mining the Mind: Psychopathology
 • Counselling Principles and Practice for Diverse Environments
 • Psychological Assessment in Action
 • Personality Psychology: Decoding the Mysteries of Humans
 • Cognitive Neuroscience: The Biology of Mind
 • Population Clinical Health Promotion and Communication
 • Historical Narratives: Foundations of Modern Psychology
Must successfully complete 4 subjects at level 1 before attempting any level 2 or 3 subject

โดยค่าเทอมปริญญาตรีที่สิงคโปร์ สาขาจิตวิทยา ที่ JCU Singapore
Bachelor of Arts (Majoring in Psychology Studies)
อยู่ที่ $62,664 SGD ตลอดหลักสูตร (2 ปี)*2022

🇸🇬 คิดการไกลแบบสิงคโปร์เป็นอย่างไร?

เรียนเร็ว จบเร็ว ทำงานเร็ว พัฒนาไว ก้าวไกลกว่าใครในๆ ในเอเชีย James Cook University (JCU) Singapore

💰 ประหยัดค่าเรียน
💰 ประหยัดค่าใช้จ่าย
👨‍💼 อาจารย์จากออสเตรเลียจบระดับดอกเตอร์ทุกคน
🏆 คุณภาพเท่าเทียมออสเตรเลีย
🏆 มีทุนการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโทในสิงคโปร์ให้สอบเกือบทุกปี

📄 จบ ม.5 เข้าเรียน University Foundation แทน ม.6 ได้เลย ต่อด้วย ป.ตรี 2 ปีจบ

📘 เปิดสอนหลักสูตร : ภาษาอังกฤษสำหรับเข้ามหาวิทยาลัย (English Language Preparatory Program) ปรับพื้นฐานมหาวิทยาลัย (University Foundation) Business, IT, Education, Environmental Science, Games Design, Psychology, Hospitality
ข้อมูลเพิ่มเติม JCU Singapore