English Course

เรียนภาษาที่แคนาดา

Country info ค้นหาโรงเรียน
เรียนภาษาอังกฤษที่แคนาดาเป็นทางเลือกที่ดี เพราะเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก และมีสำเนียงใกล้เคียงกับอเมริกามาก ซึ่งเป็นสำเนียงที่คนไทยค่อนข้างจะคุ้นเคย มีความปลอดภัยสำหรับนักเรียน อากาศก็ดี และธรรมชาติงดงาม ผู้คนอัธยาศัยดี เป็นมิตร และประเทศที่มีสถาบันภาษา มากมายให้นักศึกษาได้เลือกเรียน ซึ่งมีคุณภาพดี มีมาตรฐานในการสอนสูงโดยมีทางเลือกหลากหลายเมือง อย่าง Vavouver

English Course

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป เป็นโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษกึ่งเข้มข้น ที่มีจำนวนบทเรียนในห้องเรียนที่สมดุลกับเวลาว่างในการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน นักเรียนสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ไม่กดดันและเพลินเพลินไปกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆในเมืองต่างๆ ของแคนาดา มีหลายที่ให้เลือก ไม่ว่าจะเป็น Vancouver Toronto Victoria และอีกหลากหลายเมืองเลยทีเดียว โดยสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึงหนึ่งปีเลยทีเดียว

คอร์สเรียน General English จะมีระดับภาษาตั้งแต่ระดับ Elementary ถึง High-Intermediate นักเรียนจะได้เรียนร่วมกับเพื่อนๆ ที่มีภาษาอังกฤษในระดับเดียวกัน เพราะจะมีการสอบวัดระดับภาษาก่อนเริ่มเรียน โดยหลักสูตรนี้จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุกด้านทั้ง การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด นอกจากนี้นักเรียนยังจะได้เรียนคำศัพท์ต่างๆและการสนทนาในบริบทที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการอีกด้วย

EAP :
English for Academic Purposes

เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรือกำลังจะเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ที่จะต้องใช้รายละเอียดการเรียนการสอบที่ซับซ้อน ทั้งด้านการเขียนและอ่านภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศ การฟังการอภิปราย การจดใจความสำคัญจากการฟัง การเขียนรายงาน การเสนอผลการรายงานและสามารถนำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง

ด้วยหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้รับการเรียนการสอนที่เข้มข้นและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาภาษาอังกฤษในทักษะทั้ง 4 ด้าน รวมถึงคำศัพท์ แกรมม่า การฝึกฝนการใช้เทคนิคที่สำคัญต่างๆ อีกทั้งยังสามารถเรียนคอร์สนี้เพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยโดยสามารถใช้คะแนนตั้งแต่ Level Pre-Advanced ยื่นแทนผลคะแนน IELTS ได้อีกด้วย

Pathway_English

หลักสูตรเตรียมสอบภาษาอังกฤษ

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS จะสอนทักษะและกลยุทธ์ที่สำคัญในการสอบ ซึ่งจะช่วยทำคะแนนได้ดีขึ้น นักเรียนจะได้รับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพทั้งทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน เรียนรู้คำศัพท์ การเตรียมการสอบ ได้ทำแบบฝึกหัด และทำสอบในห้องจำลองการสอบจริงเพื่อลดความตื่นเต้นของนักเรียน โดยมุ่งเน้นและเจาะลึกสำหรับการเตรียมสอบ IELTS และจะสอนเกี่ยวกับหัวข้อการสอบที่แตกต่างกัน เทคนิคการเพิ่มเวลาในการทำสอบ และประเภทของคำถามที่คุณจะต้องเผชิญในการสอบ คุณจะได้ฝึกฝนการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด และพัฒนาไวยากรณ์และคำศัพท์ของคุณ

หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่ได้รับความนิยมอย่างมากที่สุดในโลกและเป็นที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานกว่า 10,000 แห่ง โดยหลักสูตรจะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูงและเทกนิคการทำข้อสอบด้วยชั้นเรียนที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อสำรวจโครงสร้างข้อสอบแบบเต็มรูปแบบ นักเรียนจะได้รับการฝึกฝนการทำข้อสอบจากข้อสอบจริง เทคนิคต่างๆที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ได้จริง

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้วยหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้งานได้จริงในชีวิตการทำงานและธุรกิจ ทั้งทางด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ พัฒนาความสามารถในการจ้างงาน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผสมผสานความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษธุรกิจอย่างลงตัว

ฝึกฝนทักษะ เทคนิคการเรียน การสัมพาษณ์ การประชุม การรายงานต่อที่ประชุมและอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นการฝึกฝนในสถานการณ์ที่ต่างประเทศที่มีสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเพื่อนๆชาวต่างชาติ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจและเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษธุรกิจมากยิ่งขึ้น

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ คอร์สการเตรียมสอบ Cambridge Exam เป็นคอร์สที่จะช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้นและให้ได้ผลการคะแนนที่ดีที่สุดตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

โปรแกรมนี้จะเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการสอบ Cambridge English: FCE (B2 First) หรือ CAE (C1 Advanced) นักเรียนมีความเข้าใจอย่างละเอียด และเข้าใจถึงโครงสร้างข้อสอบของ Cambridge Exam และเราจะสอนกลยุทธ์การทำข้อสอบที่ดีที่สุดให้แก่นักเรียน

VDO

Study English in Canada 

เรียนภาษาที่แคนาดา

แคนาดามีมาตรฐานการศึกษาสูงมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยมีภาษาราชการสองภาษาได้แก่ ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส โดยมีการสอนสองภาษาความคู่กันมาอย่างยาวนาน โดยมีการออกแบบหลักสูตรภาษาให้เหมาะสมกับการเรียนทุกๆ ช่วงวัย อย่างเช่น ภาษาอังกฤษทั่วไป General English หรือภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย Academic English หรือภาษาอังกฤษสำหรับการทำธุรกิจ รวมถึงการเรียนภาษาเพื่อการสอนอย่าง CELTA, TESL, TESOL เป็นต้น

youtube
Update

Blog

ทุนเรียนฟรีสูงสุด 2 เทอม จาก James Cook University Singapore 2024

ทุนเรียนต่อสิงคโปร์ James Cook University 2024 (May Intake) JCU Singapore สนับสนุนทุนการศึกษาสูงสุด 500,000 บาท สำหรับภาคเรียนเดือนพฤษภาคม [...]

Read more
เรียนต่อมัธยมแคนาดากับ Burnaby School District

เรียนต่อมัธยมแคนาดากับเขตการศึกษาชั้นนำ Burnaby School District Burnaby North Secondary School Burnaby Central Secondary School Cariboo [...]

Read more
ทุนเรียนต่อมัธยมอังกฤษ A-Level ที่ Oxford Sixth Form College

ทุนเรียนต่อมัธยมอังกฤษ หลักสูตร A-Level สูงสุด 50% จาก Oxford Sixth Form College Career-focused Scholarship หลักสูตร [...]

Read more

FAQ

คำถามยอดฮิต

ไม่ได้ ต้องทำ visa USA แยกต่างหาก

2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส

เริ่มต้นประมาณ 5-6 แสนบาท ต่อปี (ค่าเทอม รวมที่พัก)

สามารถอยู่ต่อได้ อีก 3 ปี ด้วยวีซ่าทำงาน