English Course

เรียนภาษานิวซีแลนด์

Country info ค้นหาโรงเรียน

เรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีในหลายๆ เหตุผล เพราะเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก ที่มีรากฐานมาจากประเทศอังกฤษแท้ๆ มีความปลอดภัยสำหรับนักเรียน ผู้คนอัธยาศัยดี เป็นมิตร และประเทศนิวซีแลนด์มีสถาบันภาษา วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย มากมายให้นักศึกษาได้เลือกเรียน ซึ่งมีคุณภาพดี มีมาตรฐานในการสอนสูง และหากลงเรียนเกิน 14 สัปดาห์ นักเรียนสามารถทำงานระหว่างเรียนได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยมีทางเลือกหลากหลายเมือง อย่าง Auckland Wellington Christchurch หรือ Queenstown

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองที่มีภูมิประเทศสวยงาม อากาศอบอุ่นพอเหมาะ คุณภาพชีวิตดี ความปลอดภัยอันดับต้นๆ ของโลก ค่าครองชีพปานกลาง แบ่งเป็นเกาะเหนือ และเกาะใต้ มีมาตรฐานด้านการศึกษาสูงที่สุดประเทศหนึ่งของโลก

youtube

หลักสูตรการเรียนภาษาในอังกฤษ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในเมืองแห่งวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ต้นฉบับของภาษาอังกฤษ เน้นทั้ง 4  ทักษะการสื่อสาร

General English Course

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป เป็นโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษกึ่งเข้มข้น ที่มีจำนวนบทเรียนในห้องเรียนที่สมดุลกับเวลาว่างในการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน นักเรียนสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ไม่กดดัน และเพลินเพลินไปกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆในเมืองที่ไปเรียน

เราต้อนรับนักเรียนในทุกระดับภาษาตั้งแต่ระดับ Elementary ถึง Advanced นักเรียนจะได้เรียนร่วมกับเพื่อนๆที่มีภาษาอังกฤษในระดับเดียวกัน และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุกด้านทั้ง การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด นอกจากนี้นักเรียนยังจะได้เรียนคำศัพท์ต่างๆและการสนทนาในบริบทที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการอีกด้วย

ค้นหาโรงเรียน

English for Academic Purposes

เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังจะไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เป็นการที่เน้นทั้งด้านการเขียน และอ่านภาษาอังกฤษที่จำเป็นในมหาวิทยาลัย รวมถึงการฟังการอภิปราย การจดใจความสำคัญจากการฟัง การเขียนรายงาน การเสนอผลการรายงาน และสามารถนำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง

ด้วยหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้รับการเรียนการสอนที่เข้มข้นและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาภาษาอังกฤษในทักษะทั้ง 4 ด้าน รวมถึงคำศัพท์ แกรมม่า การฝึกฝนการใช้เทคนิคที่สำคัญต่างๆ อีกทั้งบางสถาบันภาษาบางแห่งยังสามารถใช้ผลการเรียนในหลักสูตรนี้ เพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องใช้ ILETS อีกด้วย

หลักสูตรเตรียมสอบภาษาอังกฤษ

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS จะสอนทักษะและกลยุทธ์ที่สำคัญในการสอบ ซึ่งจะช่วยทำคะแนนได้ดีขึ้น นักเรียนจะได้รับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพทั้งทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน เรียนรู้คำศัพท์ การเตรียมการสอบ ได้ทำแบบฝึกหัด และทำสอบในห้องจำลองการสอบจริงเพื่อลดความตื่นเต้นของนักเรียน โดยมุ่งเน้นและเจาะลึกสำหรับการเตรียมสอบ IELTS และจะสอนเกี่ยวกับหัวข้อการสอบที่แตกต่างกัน เทคนิคการเพิ่มเวลาในการทำสอบ และประเภทของคำถามที่คุณจะต้องเผชิญในการสอบ คุณจะได้ฝึกฝนการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด และพัฒนาไวยากรณ์และคำศัพท์ของคุณ

หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่ได้รับความนิยมอย่างมากที่สุดในโลกและเป็นที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานกว่า 10,000 แห่ง โดยหลักสูตรจะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูงและเทกนิคการทำข้อสอบด้วยชั้นเรียนที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อสำรวจโครงสร้างข้อสอบแบบเต็มรูปแบบ นักเรียนจะได้รับการฝึกฝนการทำข้อสอบจากข้อสอบจริง เทคนิคต่างๆที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ได้จริง

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้วยหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้งานได้จริงในชีวิตการทำงานและธุรกิจ ทั้งทางด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ พัฒนาความสามารถในการจ้างงาน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผสมผสานความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษธุรกิจอย่างลงตัว

ฝึกฝนทักษะ เทคนิคการเรียน การสัมพาษณ์ การประชุม การรายงานต่อที่ประชุมและอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นการฝึกฝนในสถานการณ์ที่ต่างประเทศที่มีสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเพื่อนๆชาวต่างชาติ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจและเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษธุรกิจมากยิ่งขึ้น

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ คอร์สการเตรียมสอบ Cambridge Exam เป็นคอร์สที่จะช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้นและให้ได้ผลการคะแนนที่ดีที่สุดตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

โปรแกรมนี้จะเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการสอบ Cambridge English: FCE (B2 First) หรือ CAE (C1 Advanced) นักเรียนมีความเข้าใจอย่างละเอียด และเข้าใจถึงโครงสร้างข้อสอบของ Cambridge Exam และเราจะสอนกลยุทธ์การทำข้อสอบที่ดีที่สุดให้แก่นักเรียน

นิวซีแลนด์จะใช้ IELTS เป็นมาตราฐายการเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่

Update

Blog

คริสต์มาสฉบับชาวออสซี่และกีวี่เป็นยังไง?

“ธันวาคม” เดือนสุดท้ายที่หลายคนรอคอย กลิ่นอายการเฉลิมฉลองกำลังเดินทางมาพร้อมกับบรรยากาศหน้าหนาว และเทศกาลที่เป็นสัญลักษณ์ของธันวาคมอย่างคริสต์มาสนั้น เชื่อว่าภาพจำของผู้คนส่วนใหญ่เมื่อพูดถึงคริสต์มาส คงจะไม่พลาด 3 สิ่งนี้ ลุงซานต้า กวางเรนเดียร์ และภาพหิมะขาวโพลนที่ปกคลุมทั่วบริเวณ แต่จะเป็นอย่างไรหากคริสต์มาสไม่มีหิมะอย่างที่เราคุ้นเคยกัน… อ่านถึงตรงนี้ ใครกำลังขมวดคิ้วและเดาว่า เพราะโลกเราร้อนขึ้นเหรอ..คริสต์มาสถึงไม่มีหิมะให้ปั้นเล่นเหมือนอย่างที่เคยเป็น [...]

Read more
ImEvents งานสัมมนาเตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศ

เตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศกับ Im Education เปิดประเดิมปีใหม่กับ event ดีๆที่รวบรวมข้อมูลเรียนต่อต่างประเทศมาฝากน้องๆทุกคน สามารถเลือกเข้าร่วมได้ทั้งใน หาดใหญ่ และ เชียงใหม่ บอกเลยสถาบันที่แวะมาอัปเดตข้อมูลกับเรานั้นดีกรีความปังไม่ธรรมดาแน่นอน แถมยังมีโปรโมชันและทุนการศึกษาน่าสนใจมาฝากเพียบ ไปดูกันว่าเหล่า event ที่กำลังจะมาถึงนี้มีสถาบันไหนกันบ้าง เรียนต่อมัธยมอังกฤษกับ Adcote [...]

Read more
ส่องความต่างของหลักสูตรปริญญา Art vs Science เลือกเรียนแบบไหนดี?

น้องๆที่กำลังวางแผนเรียนต่อปริญญา เคยสงสัยกับสิ่งที่ต่อท้ายหลักสูตรปริญญาที่เราจะเลือกกันมั้ย อย่าง BA กับ BSc ต่างกันยังไง? หลักสูตรระดับปริญญามีให้เลือกเรียนหลากหลายขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยที่น้องๆจะเลือก ซึ่งความน่าสนใจที่หลายคนสงสัยอยู่ที่ 2 หลักสูตรใหญ่ๆที่เห็นหน้าคร่าตากันบ่อย นั่นคือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of [...]

Read more

FAQ

คำถามยอดฮิต

ไม่สามารถไปออสเตรเลียได้ ต้องขอ visa แยกต่างหาก

3 ภาษา

  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาเมาลี
  • ภาษาใบ้

ค่าเรียนมัธยมเริ่มต้น ประมาณ 5-6 แสนบาทต่อปี รวมค่าที่พักแล้ว

สามารถอยู่ต่อได้ 2-3 ปี หลังจากจบปริญญาตรี ขึ้นอยู่กับสาขาที่เรียนจบ

อิมเอ็ดดูเคชั่น เป็นศูนย์แนะแนวการเรียนต่อต่างประเทศระดับมาตรฐานสากล และได้รับการรับรองจากสถานทูตนิวซีแลนด์โดยตรง ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์