English Course

เรียนภาษาที่อังกฤษ

Country info ค้นหาโรงเรียน

เรียนภาษาอังกฤษที่สหราชอาณาจักร ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากๆ เพราะเป็นดินแดนที่เป็นต้นกำเนิดของภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการมีสำเนียงการพูดสไตล์บริทิสที่มีเสน่ห์ รวมถึงยังได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก อีกทั้งยังมีสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลกอยู่หลายแห่ง และมีคอร์สเรียนภาษาให้เลือกหลากหลาย เช่น General English, Business Skills English, Communication Skills English และ IELTS preparation หรือจะเป็นภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน อย่าง English for Medical ก็มีสอนในหลายสถาบัน และข้อดีของการมาเรียนอังกฤษอีกข้อหนึ่ง คือมีทำเลมากมายหลายเมืองให้เลือกสรร ทั้งในเมืองใหญ่ หรือเมืองเล็ก เมืองชายทะเล ซึ่งทำให้นักเรียนมีโอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรม ได้ประสบการณ์ชีวิตที่ครบครัน

หลักสูตรการเรียนภาษาในอังกฤษ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในเมืองแห่งวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ต้นฉบับของภาษาอังกฤษ เน้นทั้ง 4  ทักษะการสื่อสาร

General English Course

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป เป็นโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษกึ่งเข้มข้น ที่มีจำนวนบทเรียนในห้องเรียนที่สมดุลกับเวลาว่างในการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน นักเรียนสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ไม่กดดันและเพลินเพลินไปกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆในเมืองที่ไปเรียน

เราต้อนรับนักเรียนในทุกระดับภาษาตั้งแต่ระดับ Elementary ถึง Advanced นักเรียนจะได้เรียนร่วมกับเพื่อนๆที่มีภาษาอังกฤษในระดับเดียวกัน และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุกด้านทั้ง การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด นอกจากนี้นักเรียนยังจะได้เรียนคำศัพท์ต่างๆและการสนทนาในบริบทที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการอีกด้วย

English for Academic Purposes

เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรือกำลังจะเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ที่จะต้องใช้รายละเอียดการเรียนการสอบที่ซับซ้อน ทั้งด้านการเขียนและอ่านภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศ การฟังการอภิปราย การจดใจความสำคัญจากการฟัง การเขียนรายงาน การเสนอผลการรายงานและสามารถนำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง

ด้วยหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้รับการเรียนการสอนที่เข้มข้นและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาภาษาอังกฤษในทักษะทั้ง 4 ด้าน รวมถึงคำศัพท์ แกรมม่า การฝึกฝนการใช้เทคนิคที่สำคัญต่างๆ อีกทั้งยังสามารถเรียนคอร์สนี้เพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย

หลักสูตรเตรียมสอบภาษาอังกฤษ

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS จะสอนทักษะและกลยุทธ์ที่สำคัญในการสอบ ซึ่งจะช่วยทำคะแนนได้ดีขึ้น นักเรียนจะได้รับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพทั้งทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน เรียนรู้คำศัพท์ การเตรียมการสอบ ได้ทำแบบฝึกหัด และทำสอบในห้องจำลองการสอบจริงเพื่อลดความตื่นเต้นของนักเรียน โดยมุ่งเน้นและเจาะลึกสำหรับการเตรียมสอบ IELTS และจะสอนเกี่ยวกับหัวข้อการสอบที่แตกต่างกัน เทคนิคการเพิ่มเวลาในการทำสอบ และประเภทของคำถามที่คุณจะต้องเผชิญในการสอบ คุณจะได้ฝึกฝนการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด และพัฒนาไวยากรณ์และคำศัพท์ของคุณ

หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่ได้รับความนิยมอย่างมากที่สุดในโลกและเป็นที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานกว่า 10,000 แห่ง โดยหลักสูตรจะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูงและเทกนิคการทำข้อสอบด้วยชั้นเรียนที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อสำรวจโครงสร้างข้อสอบแบบเต็มรูปแบบ นักเรียนจะได้รับการฝึกฝนการทำข้อสอบจากข้อสอบจริง เทคนิคต่างๆที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ได้จริง

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ คอร์สการเตรียมสอบ Cambridge Exam เป็นคอร์สที่จะช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้นและให้ได้ผลการคะแนนที่ดีที่สุดตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

โปรแกรมนี้จะเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการสอบ Cambridge English: FCE (B2 First) หรือ CAE (C1 Advanced) นักเรียนมีความเข้าใจอย่างละเอียด และเข้าใจถึงโครงสร้างข้อสอบของ Cambridge Exam และเราจะสอนกลยุทธ์การทำข้อสอบที่ดีที่สุดให้แก่นักเรียน

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้วยหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้งานได้จริงในชีวิตการทำงานและธุรกิจ ทั้งทางด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ พัฒนาความสามารถในการจ้างงาน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผสมผสานความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษธุรกิจอย่างลงตัว

ฝึกฝนทักษะ เทคนิคการเรียน การสัมพาษณ์ การประชุม การรายงานต่อที่ประชุมและอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นการฝึกฝนในสถานการณ์ที่ต่างประเทศที่มีสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเพื่อนๆชาวต่างชาติ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจและเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษธุรกิจมากยิ่งขึ้น

FAQ

คำถามยอดฮิต

โดยปกติใช้เวลา 21 วัน หลังจากยื่นขอ visa แล้ว แต่นักเรียนสามารถขอ Visa ด่วนได้ 5 – 7 วัน แต่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากศูนย์ยื่นวีซ่า

มัธยมต้น 4 ปี มัธยมปลาย 2 ปี (A elevel)

สามารถขอว่าทำงานได้ 2 ปี หลังจากจบปริญญา

อิมเอ็ดดูเคชั่น เป็นศูนย์แนะแนวการเรียนต่อต่างประเทศระดับมาตรฐานสากล และได้รับการรับรองจากสถานทูตอังกฤษโดยตรง ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของประเทศอังกฤษ