Tag Archives: switzerland

ส่องความต่างของหลักสูตรปริญญา Art vs Science เลือกเรียนแบบไหนดี?

น้องๆที่กำลังวางแผนเรียนต่อปริญญา เคยสงสัยกับสิ่งที่ต่อท้ายหลักสูตรปริญญาที่เราจะเลือกกันมั้ย อย่าง BA กับ BSc ต่างกันยังไง? หลักสูตรระดับปริญญามีให้เลือกเรียนหลากหลายขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยที่น้องๆจะเลือก ซึ่งความน่าสนใจที่หลายคนสงสัยอยู่ที่ 2 หลักสูตรใหญ่ๆที่เห็นหน้าคร่าตากันบ่อย นั่นคือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of [...]

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ กับหลักสูตรบริหารการโรงแรมระดับโลก ที่ BHMS

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ กับหลักสูตรบริหารการโรงแรมระดับโลกที่ BHMS น้องฟ้า ผู้บริหาร New Gen กับธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร คาเฟ่อเมซอนสาขาที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ที่ต้องรับมือในยุค Covid กับวัยยี่สิบต้นๆ กับการเรียนบริหารที่ BHMS [...]

ระบบการศึกษา International Baccalaureate

International Baccalaureate (IB) เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นในเจนีวา และออกแบบมาเพื่อนำเสนอคุณวุฒิ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยเน้นความพร้อมให้เด็กนักเรียนมีความรู้รอบด้าน และสอนให้มีนักเรียนรู้จักแบ่งปันให้กับสังคม โดยมีสถานศึกษาจำนวน 21 แห่งในนิวซีแลนด์ ที่ได้รับการรับรองให้เปิดสอน IB Programme จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ [...]