Tag Archives: sim

สิงคโปร์กับก้าวแรกของประเทศพัฒนา

จากประเทศเกาะเล็กๆ ที่แยกตัวจากมาเลเซียในปี 1965 สิงคโปร์ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อความอยู่รอด เนื่องจากไม่มีทรัพยากรธรรมชาติใดๆ ให้พึ่งพิง ทรัพยากรเดียวที่สิงคโปร์มีคือ “คน” ซึ่งในขณะนั้นยังขาดความรู้ความสามารถในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หน่วยงานพัฒนาเศรษฐกิจแห่งสิงคโปร์ (The Economic Development Board) จึงได้เริ่มก้าวแรกของการพัฒนา [...]