Tag Archives: boy school

โรงเรียนชายล้วนนิวซีแลนด์

ทำไมต้องเรียนที่ชายล้วน ?? โรงเรียนสำหรับนักเรียนชายล้วน มุ่งเน้นที่จะดึงศักยภาพ ความสามารถของเด็กหนุ่มให้ดีขึ้น รวมไปถึงการเติบโตไปเป็นชายหนุ่มที่มีคุณธรรม สร้างพื้นฐานในการดำเนินชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบ ค้นพบตัวตนของตัวเอง เมื่อวันใดที่จบการศึกษาแล้ว สามารถรับมือกับ โลกยุคปัจจุบันที่เชื่อมต่อกันเพียงปลายนิ้ว สรุปเป็นเหตุผลง่ายๆดังต่อไปนี้ 1.มีความเข้าใจในตัวเด็กผู้ชาย โรงเรียนจะให้ความสำคัญกับ สติปัญญา [...]