พาไปดูโรงเรียนมัธยมไม่มี Uniform นิวซีแลนด์

พาไปดูโรงเรียนมัธยมไม่มี Uniform นิวซีแลนด์

ทางเลือกของการเรียนต่อ High School ที่นิวซีแลนด์ ที่ไม่ต้องใส่ชุด Uniform ด้วย concept และ idea ที่แตกต่าง ให้เด็กนักเรียนมีอิสรภาพทางความคิด มีกรอบแนวทางปฎิบัติที่ไม่เหมือนโรงเรียนมัธยมทั่วไปในนิวซีแลนด์

Onslow College เป็นโรงเรียนสหศึกษาของรัฐบาล ที่ตั้งอยู่เมือง Wellington เมืองหลวงของนิวซีแลนด์ รับนักเรียนตั้งแต่ Year 9 – Year 13 มีนักเรียนประมาณ 1,230 คน และที่พิเศษกว่าโรงเรียนอื่นๆ อีกอย่างหนึ่งก็คือ วิชาเรียนในแต่ละเทอม จะมีเพียงแค่ 5 วิชาเท่านั้น ในขณะที่โรงเรียนอื่นต้องเรียน 6 วิชา ต่อ 1 เทอม เพื่อให้นักเรียน focus กับวิชาที่เลือกอย่างเต็มที่ https://www.onslow.school.nz/

ลีอองบอกเล่าประสบการณ์ ข้อคิด ปัญหาในการเรียนใช้ชีวิตในเรียนที่ต่อต่างประเทศ และเล่าถึงระบบการเรียนในนิวซีแลนด์ที่ให้นักเรียนสามารถเรียนควบ 2 ชั้นปีได้

ข้อดีของการเรียน High School ที่นิวซีแลนด์

ไม่ต้องสอบเข้า

ใช้อายุเป็นเกณฑ์ในการเข้าเรียน

ราคาประหยัดกว่าเรียนอินเตอร์ในไทย

มีภาษาอังกฤษเสริมให้นักเรียนต่างชาติในโรงเรียน นับเป็นคะแนนเรียน

เลือกวิชาเรียนที่ชอบได้

จบ Year 12 เทียบเท่า ม.6 ประหยัดเวลาไป 1 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม Onslow College