เรียนต่อสิงคโปร์ กับสาขาจิตวิทยาที่ JCU Singapore

เรียนต่อสิงคโปร์ กับสาขาจิตวิทยาที่ JCU Singapore

Im Education พาไปคุยกับน้องเฌอ ศิษย์เก่าจิตวิทยา (Bachelor of Psychological Science), James Cook University หรือ JCU (มหาวิทยาลัยรัฐบาลออสเตรเลีย) แคมปัส Singapore

ด้วยความประทับใจในมหาวิทยาลัยและประเทศสิงคโปร์แบบสุดๆ หลังเรียนจบเฌอเลือกทำงานที่ JCU Singapore เพื่อ enjoy กับชีวิตดีๆ ที่สิงคโปร์ต่อไป

หลักสูตรปริญญาตรีที่ JCU Singapore เรียนแค่ 2 ปีจบ หลักสูตรเดียวกัน ถ้าเรียนที่ออสเตรเลีย ต้องใช้เวลา 3 ปีจบ ระหว่างเรียนที่สิงคโปร์ สามารถเลือกไปเรียนที่แคมปัสออสเตรเลียได้ 2 เทอมด้วย เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่หลากหลาย

สิงคโปร์ทำได้อย่างไร?

ประหยัดเวลาเรียน

ประหยัดค่าเรียน

ประหยัดค่าใช้จ่าย

อาจารย์จากออสเตรเลีย

คุณภาพเท่าเทียมออสเตรเลีย

จบ ม.5 เข้าเรียน University Foundation แทน ม.6 ได้เลย

ต่อด้วย ป.ตรี 2 ปีจบ

James Cook University (JCU) Singapore เปิดสอนหลักสูตร : ภาษาอังกฤษสำหรับเข้ามหาวิทยาลัย (English Language Preparatory Program) ปรับพื้นฐานมหาวิทยาลัย (University Foundation) Business, IT, Education, Environmental Science, Games Design, Psychology, Hospitality https://www.jcu.edu.sg/

ข้อมูลเพิ่มเติม James Cook University