เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ กับหลักสูตรบริหารการโรงแรมระดับโลก ที่ BHMS

หลักสูตรบริหารการโรงแรมระดับโลก ที่ BHMS

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ กับหลักสูตรบริหารการโรงแรมระดับโลกที่ BHMS

น้องฟ้า ผู้บริหาร New Gen กับธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร คาเฟ่อเมซอนสาขาที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ที่ต้องรับมือในยุค Covid กับวัยยี่สิบต้นๆ กับการเรียนบริหารที่ BHMS Switzerland

น้องฟ้ากับการเรียนแบบฉบับสวิสต์ ที่ควบคู่กับการลงมือจริงในโรงงานบริการ กับหลักสูตรปริญญาตรี บริหารการโรงแรมที่เรียน 6 เดือน ทำงาน 6 เดือน ตลอดระยะเวลา 3 ปี ทำให้นักศึกษาได้เจอประสบการณ์จริงในโลกของงานบริการ

โรงเรียน B.H.M.S. ( BUSINESS AND HOTEL MANAGEMENT SCHOOL ) ตั้งอยู่ที่เมือง LUCERNE ประเทศ SWITZERLAND ที่มีความ สวยงาม เป็นเมืองแห่งศูนย์กลางความเจริญ มีแคมปัสที่ทันสมัย 4 แห่ง ได้แก่ Lakefront Center (Main Campus), Sentipark, St.-Karli-Quai และ Gibraltarstrasse โดยแต่ละตึกเรียนนั้นตั้งอยู่ไม่ห่างกันมากนัก ใช้ เวลาในการเดินเพียง 5-12 นาที ทางโรงเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัย The Robert Gordon University ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนระดับ ปริญญาตรีที่ได้มาตรฐาน สามารถเรียนจบหลักสูตรได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง นักเรียนสามารถสำ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจ การ บริการและการโรงแรมที่โรงเรียน B.H.M.S. ได้ภายในระยะเวลา 18 เดือน ในชั้นชั้ เรียน และอีก 18 เดือน ในการทดลองฝึกงาน ในขณะที่หลักสูตรการ จัดการธุรกิจการโรงแรมที่เปิดสอนในสถาบันอื่นๆ ในสวิตเซอร์แลนด์ใช้ระยะ เวลากว่า 24 เดือนในการเรียนในชั้นชั้ เรียน และอีก 12 เดือน ในการทดลอง ฝึกงาน ซึ่งข้อแตกต่างนี้ทำ ให้นักเรียนโรงเรียน BHMS สามารถจบการ ศึกษาได้ก่อนถึง 6 เดือน และมีประสบการณ์ในการทำ งานมากขึ้นอีก 6 เดือนในสวิตเซอร์แลนด์

ข้อมูลเพิ่มเติม BHMS