nz   aus   ca   sg
  eng   usa  

ซิวซิว....นิวซีแลนด์  ท่องดินแดนชาวกีวี

ตั้งแต่ ปีเตอร์ แจ็กสัน นำภาพยนตร์เรื่อง The Lord of the Ring ออกมาปรากฏต่อสายตาคนทั้งโลก
นิวซีแลนด์ก็กลายเป็นดินแดนที่ประทับตรึงตราอยู่ในความประทับใจของผู้คนทั่วโลก ทว่าภาพบนจอ
ที่เราเห็นนั้น เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของความงามอันแท้จริงของดินแดนทะเลใต้แห่งนี้

นิวซีแลนด์ตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิค พื้นที่หลักๆ ของประเทศประกอบด้วยสองเกาะ คือเกาะเหนือ
และเกาะใต้ ด้วยภูมิประเทศที่มีความหลากหลาย ทั้งทะเล เทือกเขา เกาะแก่ง ธารน้ำแข็งภูเขาไฟ
ถ้ำลึก และป่าครึ้ม นิวซีแลนด์จึงได้อาศัยส่วนประกอบเหล่านี้รังสรรค์ธรรมชาติที่งามพิสุทธิ์ชนิดที่ใคร
ได้เห็นเป็นต้องอ้าปากค้าง

ตามหลักฐานการค้นพบดินแดน ชาวเมารี (Maori) เป็นชนเผ่าแรกที่ล่องเรือจากหมู่เกาะโพลินิเชียน
ไปค้นพบนิวซีแลนด์ และขนานนามว่า Aotearoa แปลว่าดินแดนแห่งเมฆขาวยาวเหยียด (Land of
the long white cloud) จากนั้นในปี ค.ศ. 1642 นายอาเบล ทัสมัน นักสำรวจชาวดัชท์จึงเป็นชาวยุโรป
คนแรกที่ค้นพบนิวซีแลนด์ แต่ไม่สามารถเจรจากับเจ้าของดินแดนเดิมได้ จนกระทั่ง ค.ศ. 1769
กัปตันเจมส์ คุก นักสำรวจชาวอังกฤษ จึงสามารถเจรจากับชาวเมารีและเข้าไปสำรวจผืนแผ่นดิน
นิวซีแลนด์ได้สำเร็จ ความอุดมสมบูรณ์ของนิวซีแลนด์เป็นปัจจัยที่ทำให้อังกฤษพยายามที่จะครอบ
ครองดินแดนนี้ จนกระทั่งในปี 1840 ชาวเมารีและอังกฤษจึงได้ทำการเซ็นสนธิสัญญาไวทางงิ
(Treaty of Waitangi) ร่วมกัน โดยชาวเมารียินยอมให้อังกฤษมีสิทธิเหนือดินแดนแลกกับการที่
ชาวอังกฤษจะต้องให้สิทธิดูแลชาวเมารี นิวซีแลนด์อยู่ภายใต้การปกครองของเครือจักรภพอังกฤษ
มาตลอดก่อนจะประกาศแยกตนเป็นประเทศอิสระในปี 1947 หลังจากที่ทางอังกฤษไม่ยอมให้ทหาร
นิวซีแลนด์กลับไปปกป้องผืนแผ่นดินตนเองจากการรุกรานของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

คนนิวซีแลนด์มีความเป็นชาตินิยม รักและหวงแหนแผ่นดินเป็นอย่างมาก รวมถึงยังรักธรรมชาติ
เป็นชีวิตจิตใจ ดังนั้นรัฐบาลนิวซีแลนด์ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาธรรมชาติ ความสะอาด ความสงบ
ความปลอดภัย และระเบียบวินัยอย่างเอาจริงเอาจัง ทำให้นิวซีแลนด์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่
น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก และมีการคอรัปชั่นน้อยเป็นอันดับสามของโลกด้วย (ข้อมูลปี 2007)
ดินแดนแห่งนี้ จึงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีใจรักธรรมชาติ และมีบรรยากาศที่เหมาะสำหรับการ
ศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นประเทศบ้านพี่เมืองน้องกับออสเตรเลีย ระบบสังคม กฎหมาย
ตลอดจนคุณภาพชีวิตของนิวซีแลนด์จึงถือว่ามีมาตรฐานเดียวกับออสเตรเลีย หากแต่มีความเงียบสงบและ
เป็นธรรมชาติมากกว่า ดังนั้นนิวซีแลนด์จึงเป็นทางเลือกทางการศึกษาที่หลายคนพอใจ สถาบันการศึกษา
แต่ละแห่งในนิวซีแลนด์ถือว่ามีมาตรฐานสูง ได้รับการยอมรับจากสากลในขณะที่ค่าใช้จ่ายก็น้อยกว่า
การไปศึกษาต่อในประเทศพัฒนาอื่นๆ ด้วย

    NEXT