Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สถาบันศึกษาในประเทศสิงคโปร์


JAMES COOK UNIVERSITY AUSTRALIA (JCU) : Singapore
 

 

JCU Singapore วิทยาเขตแห่งใหม่ของ James Cook University, Australia หนึ่งในมหาวิทยาลัยผู้นำด้านการวิจัยแห่งประเทศออสเตรเลีย ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1970 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีสี่วิทยาเขตด้วยกัน โดย 3 วิทยาเขตอยู่ที่ Townsville, Cairns และ Brisbane ในรัฐควีนส์แลนด์ ของออสเตรเลีย และวิทยาเขตล่าสุดเปิดตัวที่สิงคโปร์ในปี 2003

เนื่องจาก James Cook Univesity เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลก ทั้งด้านผลการเรียนของนักศึกษาและผลงานวิจัย JCU Singapore จึงยึดมั่นมาตรฐานเดียวกันในการเรียนการสอน ทำให้การเติบโตของวิทยาเขตนี้เป็นไปอย่างก้าวกระโดด จากนักศึกษาเพียง 50 คนเมื่อหกปีที่แล้ว ปัจจุบัน JCU Singapore มีนักศึกษากว่าพันคน

จุดเด่นของสถาบัน

หลักสูตรคุณภาพ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก  

คุณวุฒิและชื่อเสียงมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล

สิงคโปร์มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร ทันสมัย และสะดวกสบาย

สามารถโอนย้ายไปเรียนออสเตรเลียได้ นักศึกษามีโอกาสสัมผัสกับบรรยากาศการใช้ชีวิตในสองประเทศ

สามารถเลือกเรียนวิชาที่สนใจแบบผสมผสานได้

หลักสูตรเข้มข้น ใช้เวลาเรียนสั้นกว่าที่อื่น (เรียนจบปริญญาโทได้ภายใน 3 ปี) ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถเริ่มทำงานได้เร็วกว่า

สาขาวิชาที่เปิดสอน ล้วนแล้วแต่เป็นวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานสิงคโปร์ นักศึกษามีทางเลือกด้านอาชีพเพิ่มขึ้น

หลักสูตรที่เปิดสอน

English Preparatory Course

Foundation Programme

Bachelor of Business
Bachelor of Business & Environmental Science
Bachelor of Information Technology
Bachelor of Arts (Psychology)

Master of Business Administration
Master of Information Technology

Joint Masters of Information Technology / MBA
Master of International Tourism and Hospitality Management
Master of Guidance and Counseling
Master of Psychology
Doctor of Psychology

JCU Singapore
600 Upper Thomson Road, Singapore 574421
Email  isc@jcu.edu.sg
Website www.jcu.edu.sg

 

More Course