เสียงตอบรับจากคนคุ้นเคย

สุธี กมลรัตนโยธิน

พี่ๆ อิมเอ็ดดูเคชั่น เค้าดูแลตั้งแต่แรกให้คำปรึกษา ทำ visa ต่างๆ ตั้งแต่อยู่ที่เมืองไทย จนกระทั่ง แม้ไม่ได้อยู่ในเมืองไทยแล้ว พี่ๆ ก็ยังติดต่อ ช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาตลอดครับ"  • New Zealand Summer Course 2009 (Project 1) :: 4 April - 5 May 2009
  • New Zealand Study Tour 2009 (Project 2) :: 3 October - 25 October 2009
  • New Zealand Summer Course 2010 :: March - April 2010
  • New Zealand Summer Course 2011 :: March - April 2011
  • Singapore Study Tour 2011 :: October 2011
  • New Zealand Summer Course 2012 :: 17 March - 13 April 2012
  • UK Summer Course 2012 :: April - May 2012
  • Singapore Summer Course 2012 :: March 2012
  • Singapore Study Tour 2012 :: October 2012