เสียงตอบรับจากคนคุ้นเคย

สุธี กมลรัตนโยธิน

พี่ๆ อิมเอ็ดดูเคชั่น เค้าดูแลตั้งแต่แรกให้คำปรึกษา ทำ visa ต่างๆ ตั้งแต่อยู่ที่เมืองไทย จนกระทั่ง แม้ไม่ได้อยู่ในเมืองไทยแล้ว พี่ๆ ก็ยังติดต่อ ช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาตลอดครับ"