....การศึกษาต่อต่างประเทศ....อาจเป็นความฝันหรือความตั้งใจของใครหลายคน
ที่อยากพัฒนาความรู้ด้าน ภาษาอังกฤษอยากมีโอกาสพบปะเพื่อนใหม่หลากหลาย
ชาติ อยากเดินทางท่องเที่ยวในดินแดนที่สวยงาม อยากเรียนรู้วิถีชีวิต และสั่งสม
แนวคิดใหม่ๆ ให้แก่ตัวเอง ด้วยเหตุนี้ อิม เอ็ดดูเคชั่น จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็น
ตัวแทนในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับความฝันเหล่านั้น

อิม เอ็ดดูเคชั่น เป็นศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และเป็นตัวแทน สถาบันการศึกษาในต่างประเทศทุกระดับชั้นโดยตรงเรามีทีมงานที่มีความรู้ มีประสบการณ์ตรงในการศึกษา ทำงาน และใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ นอกเหนือ จากข้อมูลด้านการศึกษา และการประสานงานด้านวีซ่าแล้ว เรายังพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่ใน ต่างประเทศอย่างสนุกและปลอดภัย ....เพราะเรารู้ดีว่าความฝันของใคร ใครก็รักกันทุกคน

                                 .....IM EDUCATION HELPS YOU UNLOCK YOUR LIFE SUCCESS.....• ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้น ฟรี! (เรียนภาษาอังกฤษ การอบรมระยะสั้น    มัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อนุปริญญา ภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ปริญญาตรี โท เอก ฯลฯ)

• ช่วยแนะนำ จัดหลักสูตร และการเลือกสถาบันให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน

• ดำเนินการสมัครเรียน

• จัดหาที่พักอาศัย

• อำนวยความสะดวกในการทำวีซ่า

• จองตั๋วเครื่องบิน

• การนัดหมายรับส่งนักเรียน นักศึกษาระหว่างสนามบินและที่พัก

• ช่วยดูแลและติดตามผลการเรียนเพื่อรายงานผู้ปกครอง

Contact im

เสียงตอบรับจากคนคุ้นเคย

“อิมเอ็ดดูเคชั่นดูแลนักเรียนดีมากๆ แบบที่น้อง ได้รับจากพี่ มันดูเหมือนเป็นครอบครัว ดูแลกันมากกว่าค่ะ.Aey Areekamon

“การศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญครับ ต้องได้รับการแนะแนว จากคนที่มีีประสบการณ์จริงครับ เพราะมันไม่ใช่แค่ เรียนไหนราคาเท่าไหร่ มันมากกว่านั้น มีทั้งเรื่องของการใช้ชีวิต การวางแผน และอื่นๆ อีกมาก และที่อิม เค้าให้คำตอบเหล่านั้นได้จริงๆครับ”Nong Nirun